26 - 29 April 2022 in Karlsruhe PaintExpo

Exhibitor Details

Exhibitor Details

PaintExpo
Filtrilo Sp. z o.o.

Contact

Filtrilo Sp. z o.o.

Kasztanowa 14B
05-092 Lomianki
Polen

Tel.: +48 69 1496066

Contact exhibitor